മാലിന്യമുക്ത കേരളം: സർക്കാർ പരിപാടികൾ പ്രതിജ്ഞയോടെ ആരംഭിക്കും

കേരളത്തെ മാലിന്യ മുക്തമാക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ച ‘മാലിന്യ മുക്തം നവകേരളം’ ക്യാമ്പയിൻറെ ഭാഗമായി എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളും പ്രതിജ്ഞയോടെ ആരംഭിക്കും. പ്രതിജ്ഞ “മാലിന്യങ്ങളും പാഴ് വസ്തുക്കളും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് […]

തൃത്താല തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്

 മാലിന്യത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തൃത്താല തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. സമ്പൂർണ മാലിന്യമുക്ത തൃത്താലയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹരിതകർമ്മസേനയെത്തി വിവിധ തരത്തിലുള്ള അജൈവ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റികിന് […]

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓണാശംസാ കാർഡ് മത്സരം

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓണാശംസാ കാർഡ് മത്സരം മാലിന്യ മുക്തം നവകേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി “ഈ ഓണം വരും തലമുറക്ക്’ എന്ന പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ശുചിത്വമിഷനും സംയുക്തമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് […]

മാലിന്യമുക്തമായ നവകേരളം- നിങ്ങളും പങ്കാളികൾ ആകൂ

മാലിന്യമുക്തമായ നവകേരള സൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികൾ ആകൂ. നിങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഒരു ചിത്രമെടുത്ത് https://warroom.lsgkerala.gov.in/garbage എന്ന സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. മാലിന്യം […]

ഹരിതകർമസേനയുടെ വരുമാനത്തിൽ പുരോഗതി

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലടക്കം സംസ്ഥാനത്ത് ഹരിതകർമസേനയുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി കൂടി. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്ന മാലിന്യ മുക്ത കേരളം കർമ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മികച്ച നേട്ടമാണ് കേരളം […]

മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവരെക്കുറിച്ചു വിവരം നൽകാം: പിഴത്തുകയുടെ 25 % പാരിതോഷികം

പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവരെക്കുറിച്ചു വിവരം നൽകിയാൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന പിഴത്തുകയുടെ 25 ശതമാനമോ പരമാവധി 2500 രൂപയോ പാരിതോഷികം ലഭിക്കും. മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുക, ദ്രവമാലിന്യം […]

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫയലുകളിൽ പരാതിയുണ്ടോ? സ്ഥിരം അദാലത്ത് സമിതികളെ സമീപിക്കാം

സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള താലൂക്ക് തല അദാലത്തുകൾക്ക് തുടർച്ചയായി, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്ഥിരം അദാലത്ത് സംവിധാനം പൂർണസജ്ജമായി നിലവിൽ […]

കുടുംബശ്രീ- സമഗ്ര ശാക്തീകരണത്തിൻറെ കാൽനൂറ്റാണ്ട്

സ്ത്രീശാക്തീകരണ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച കുടുംബശ്രീ ഇന്ന് രജതജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 2022 മെയ് 17ന് തുടക്കം കുറിച്ച […]

മെയ് 17 കുടുംബശ്രീ ദിനമായി ആചരിക്കും

കുടുംബശ്രീ സ്ഥാപക ദിനമായ മെയ് 17 കുടുംബശ്രീ ദിനമായി ആചരിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാം കുടുംബശ്രീ ദിനം തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ […]

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാവകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴസാധ്യത പ്രവചനം

വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലേർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു 30-04-2023 : പത്തനംതിട്ട,എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ […]